Yog Koj Plaub Hau Hle Kuj Siv Caw Koj Kawm

0

Niaj hnub no vim muaj tshuaj zawv taub hau ntau yam, kev noj haus los kuj yog ib qhov ua rau plaub hau  hle tsis hais poj niam lo txiv neej. Hnub no kuv thiaj yuav los qhia txog kev ua kom plaub hau rov tuaj sim coj mu siv seb tej zaum nws ntxim koj ces kuj yuav ua rau koj muaj plaub hau tuaj ntau li thaum ub lo ntau dua qub.

Yam khoom ua yuav coj lo siv tsi muaj ntau yam tsua yog siv cov hauv pau dos liab 4 lub, dej ib liv, ces muab cov do coj lo hlais ua tej daim me2 ces coj mus rhaub rau dej 1 liv  ntawv kom npau2 li 10 feeb tag ces muab tsaws cia kom txias mam coj los zawv.
Koj yuav tsum muab tshuaj zawv ib lwm ua ntej tso mam muab cov dej koj rhaub no los zawv . tom qab zawv tag ces rov muab tshuaj zawv taub hau los zawv dua ua li no mus tag li. 7 hnub zawv 2 zaug xwb yog haum ce tsi ntev koj yeej pom plaub hau tshiab tuaj ntau heev. sim coj mu siv seb nws puas hau rau koj os.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here