Ua kom koj tus page facebook tau nyiaj

0

tsis hais txhua2 tus page facebook yeej tsis muaj qhov tau nyiaj los tshwm rauyus tus page li. tab sis leej twg xav kom nws tshwm qhov tau nyiaj los nyob muaj menu tau nyiaj nws yuav tsum tau mus sing up nws thiaj li tshwm los yog tawm los.

yog thaum koj tsis tau mus ua kom koj tus page facebook nws tau nyiaj ces nws yuav tsis muaj cov ntawv li daim duab no tshwm los. yog tias thaum koj mus sign up tag lawm ces nws yuav muaj cov ntawv li daim duab no tshwm sim no.thaum koj nias sign up tag ces nws yuav tawm li hauv daim duab no los. Yog hais tias koj muaj ntau tus page ces koj mus xaiv tus page ua koj xav Sign Up . tag ces koj mus xaiv kab ntawv ” By proceeding, you agree to the Instant Articles Terms.” tag ces ces nias ” kab ntsuab2 ”

tab sis nws tsis yog hais tias koj txhua2 tus page nws yuav siv tau tag nrho. thiab cov page koj nim qhuav ua tau tshiab2 nws yuav tsis tuaj yeem Sign Up tau nawb.