tshuaj zoo plab txaij

0

Feem ntau peb cov poj niam lub plaj yeej txaij lub sij hawm thaum yug mes nyuam li 2-3 tug lawm: yog lj koj yuav tiv thaiv lis cas? Caw peb los saib tau
Muaj raws li 4 yam nram qab no
1. koj muab cov txiv qaub ( lemon ) no li 5g muab coj los hlais li hauv daim duab.
2. Muab 3 cag qhiab coj los tuag kom mos2
3. Muab 1 dia ntsev
4. Dej 3 L   Tom qab coj los tov ua kev tag lawm ces koj hau ua ke. Yuav tsum siv 1 hnub 1 zaug lub sij hawm ua ntej thaum koj yuav mus da dej. Ib qho ntxiv koj tuaj yeem tov ib zaug no siv tau li 5 hnub ( thov txim ntau: siv rau poj niam li chaw mos)
ho hais txog qhov ces lub sin gawm koj hau tag lawm koj coj cov dej coj los hliv rau hauv lub phiab koj mus muab ib daim ntaub los tsaus rau cov dej ces koj hnav tiab koj mam li mus zaum hauv phiab dej

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here