Tshuaj Zoo Coj Khaub Ncaws dawb

0

Tshuab nplooj xyoob zoo ntau yam zoo 1.pab zoo coj khawb ncaws daw 2.pab zoo mob tsev me nyuam tsev me nyuam poob qes 3.pab zoo tso quav hlauv nyhuv ua pob 4.pab laus tsis sai tawv nqaij nruj.

Kev siv
muab rhaub ntxuav thiab rhaub ntshawb yog cov qhua rhaub dej kub2 muab me me coj los hlab haus hau yog ib yam tshuaj zoo heev

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here