Qhia Ua Kom Txhob Muaj Ntshauv,Mob Lig

0

Yuav tiv thaiv li cas thiaj li tsis muaj ntshauv thiab mob lig?
Nplooj txiv Caw Ntsuab   ( หมากเขียบ  ).  muaj txiaj ntsig zoo heev li nws xws li ua kom txhob muaj ntshauv thiab txhob mob lig . Yuav tsum tau ua raws lj nram qab no:1. Coj cov nplooj li thaj tsam 3-4 daim coj los tuav kom lwj mos2 tag ces muab coj mus dos nrog cawv muab dos mus dos los kom nws hnov tswv tus ntshiab txiv khiep lawm ces mam li coj los pleev taub hau kom thoob tag taub hau . Tom qab pleev tag yuav tau muab ib daim phuam coj los kauv yus lub taub hau thiab yuav tsum tseg li 10-30 nas this mas li tshem daim phuam ces mam li muab zuav los ntsis ces ntshauv yeej poob cuag li lod xwb. 
2. coj cov nplooj li 7-8 daim coj los tuav kom mos2 tag ces coj mus tos nrog dej cia li ib pliag mam lj coj cov dej ntawv los tsaug taub hau ces ua rau cov qe ntshau qauj dhaug tsis tau ntshauv lawm thiab tsis tag li xwb nws tseem daws tau cov ua mob lig khaus2 thiab.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here