Pas Dej Tauv SEPIEN Tawg Los Nyab Zej Zog

0

ntuj los nag tau ntau hnub ua rau Pas dej tauv SEPIEN nws muaj dej ntau puv tuaj siab lawm zuj zus yog li cov niam txiv zej tsoom ua nyob rau ntawv qab pas dej SEPIEN – SENAMNOY thiaj li tau piav hais tias Ua tsaug mus txog rau pob yawm txwv koob ua tau pab nyob rau zaum no. Thiab lawv tau piav hais tias Tom qab tau hnov ib lub suab nrov cuag li Foob pob tawg tsoom niam txiv sawv daws thiaj li tau ceeb toom rau neeg zej zog kom khiav mus rau thaj chaws siab. Lub sij hawm ib nyuag chim xwb cas ua li cas pom dej los kuav tej vaj tej tsev mus lawm yam tsis pom qab yuav ua cas li.​ 

Chaw Muab xov xwm New York Times Kuj tau muaj sij hawm nrog rau Mss Phetjinda muaj hnub nyoog li 35 xyoo ua yog cov pej xeem ua rau kev puas tsuaj zaum no tham. Mss Phetjinda thiaj li tau piav hais tias: hais txog ntawm qhov Pajdejtauv Tsim hluav taws xob SEPIENNOY tawg ntawm Xeev AVTABPWS, LAOS. thiiab nws kuj tseem tau piav txog qhov ua tau dim txoj sia rov los ua neeg ua ntiaj teb no. nws tau hais tias lub sij hawm ntawv tau hnov ib lub suab zoo nkaus li suab foob pob tawg. Yog li nws thiaj li xav tias yuav tsum yog Pas Dej SEPIANNOY tawg xwb yog li nws thiaj li tau mus qw rau neeg zej zog tias “Lub sij hawm no dej tab tom los Vim pas dej Tauv SEPIEN tawg lawm “

Tom qab ntawv twb tsis muaj 30 feeb ces cia li pom Dej nim daj sib tw los kuav yam muaj zog kawg nkaus li los nyab tag nws lub zos tob li 1 M thiab tsuas muaj siab zuj zus tuaj lawm xwb. Yog Mss PHETJINDA nws thiaj li hais tias qhov zoo ces tsuas yog nws thiaj zej zog khiav dim nkaus xwb. tab sis kuj tu siab tias muaj lwm zog lawv kuj tsis muaj hmoo li nws lub zos. hais txog kev puas tsuaj dej nyob rau zaum no ua rau cov neeg ploj tuag mus lawm coob leej kawg nkaus li. 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here