Paj Tsawb Pab Kom Muaj Mis Rau Me Nyuam Noj

0

Nyob zoo tsoom phooj ywg sawv daws . Txhwj xeeb mas peb cov poj niam muaj ib txhia thaum yug me nyuam los yeej tsis muaj mis rau tus poj niam noj li . Ua rau yuav tau mus yusv mis cuav lis rau noj xwb. Yog li hnub no kuv yuav coj nej los paub txog ntawm txiaj ntsig paj txiv tsawb tias nws ho puas pab tau yus li cas los yog puas pab tau ko muaj mis rau me nyuam noj. Yog li peb sawv daws mus nyeem seb nws ho zoo li cas?

Paj tsawb liab yog ib yam zaub ua peb nyiam coj lo ua xyaw nqaij noj qab heev tsi hai ua noj nyoos lo yeej qab ua siav noj lo yeej qab, tsi tag li ntawv xwb yog lub txiv pob tsawb liab no nws tseem yog ib hauv tshuaj zoo tshaj plaws rau neeg ua tab tom muaj me nyuam mos es pheej tsis muaj mis rau me nyuam noj lo yog mis tsi txaus rau me nyuam noj.
Tsis tag li xwb yog cov ntxhais hluas nkauj mis me me lo yog noj cov txiv pob tsawb no yuav ua rau 2 lub mis loj, ceev, zoo nkauj tuaj thiab.

Yuav siv li cas? 

Yog ua noj nyoos ces muab coj lo hlais mos mos es muab do xyaw nqaij thiab txuj lom los yog hu tias ua laj noj , hos yog ua siav ce muab hau xyaw nqaij los yog pob txha los kuj qab tshaj li thiab. Tsua yog ua li no noj xwb ce yeej tau txais txiaj ntsig lawm.

Qhov zoo ntawm kev noj cov paj tsawb liab no: Ua rau cov poj niam ua tab tom muaj me nyuam mos kom muaj mis ntau txaus me nyuam noj. yog li ntawv yog leej twg muaj teeb meem mis tsis txaus me nyuam noj ces yuav tau xaiv noj cov zaub los yog ua cov zaub kom muaj paj tsawb liab xyaw kom ntau.

Tsi tag li ntawv xwb cov pob tsawb no pab tau cov neeg muaj mob ntshav tsuag, ua rau tsi muaj ntshav qab zib thiab tseem pab kho tau kom yu lub ncauj plab ua hauj lwm zoo thiab.

Raws li kev tshawb fawb ntawm tsoom tub txawj tub ntse lawv kuj tseem hais paub ntxiv tias cov nplooj tsawb kuj tseem yog ib hauv tshuaj pab kho tau cov neeg mob plab zawv, mob plab ntswj, tsam plab kem, zoo mob pob khaus, ua rau ntshav khiav zoo, zoo cov neeg mob nyhuv hlauv thiab cov kua ntawm lob pob tsawb ma zoo kem ntshav tau zoo heev.

PAB SHARE NAWB

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here