Nplooj txiv taub ntoos zoo tshuaj tiv thaiv mob cancer, ntau yam

0

Nplooj txiv taub ntoos zoo tshuaj tiv thaiv mab lees ( cancer) ntau yam thiab zoo kawg nkaus yam tsis txaus ntseev kiag. Yog li npaj kav tsij npaj coj los noj.
Raws li kev tshuaj ntsuav ntawm cov nplooj txiv taub ntoos pom haid tias muaj txiaj ntsig tiv thaiv mab lees (cancer) tau yam zoo kawv nkaus li . Tiv thaib cov mob mab lees (cancer) xsb lis xws li: mab lees (cancer) caj dab, mab lees (cancer) qog mis, tiv thaiv cancer lub siab thiab tiv ghaiv mab lees (cancer) ntsws.
– Thiab kuj tiv thaiv mob npaws yoov tawm ntshav (Cure the dengue)
– tiv thaiv mob npaws yoov tshaj cum (Treat malaria)
Yuav ua li cas los yog yuav siv li cas?
Coj cov nplooj txiv taub ntoos coj los ntxuas kom hu si ces muab ntsuav kom ua tej qho me2 ces coj mus hau. Siv cov dej kkm ntau txog li 2 liv (2 l) ces hau kom tshuav cov dej nqig tshuav li ib rab. Tom qab haus tshuaj cov dej li ib nrab lawm xwb yuav tsum muab coj nplooj txiv taub ntoos tshem kom tag es yuav cov dej xwb. Lub sij hawm kom npos tag lawm ces koj muab cov dej ntawv coj mus cia hauv tub txias (Refrigerator) tau txog li 3-4 hnub. Ho koj haus tam sim ntawv los haj yam zoo tshaj.
Txwv tsis pub haus yog nws tswm qaub los yog tsw ntxhiab lawm. Thiab yog nws lwj lawm tsis pu muab coj los haus lawm.

Qhov txwv loj ces yog cov poj niam ua muaj susb md nyuam nyob hauv plab tsis pub haus Vim nws yuav muaj teeb meem txog ntawm tus me nyuam.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here