Nkaj Liab zoo poj niam coj khaub ncaws mob plab

0

Nyob zoo Tsoom niam tsev sawv daws yog nej leej twg es thaum txog caij coj khaub ncaws pheej Mob Mob plab heev thiab coj Loj loj los sim tshuaj nkaj Liab no yuav pab tau rau koj zoo heev li nawb..
Kev siv yog thaum koj coj khaub ncaws nws mob heev ces koj mus des tus tshuaj nkaj liab no li 3-4 daim nplooj coj los ntxuav kom huv si ces muab tes mo mo tso rau hauv 1 lub khob ces koj rhaub 1 qho dej kub los hliv rau 1 pliag nws txias zog koj muab haus xwb tuaj yeem yuav pab tau koj zoo heev..yog g zoo thiab ces koj ua li 1 kho haus ntxiv ces kawg zoo xwb..
yog nej leej twg xav paub ntau tshaj qhov los mus saib qhov click Video hauv qab no tau

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here