NEEJ NEEG KEV HLUB MUS TSIS KAWG TU SIAB HEEV

0

Kuv piav dab neeg rau peb mloog os …zaj dab neeg no tshwm sim thaum xyoo 2014 .kuv yuav piav rau nej mloog…?muaj ib khub nkauj nraug nkawv sib ntsib thiab tau sib tham sib raug zoo nyob rau xyoo 2014 lub caij ntawv yog caij cog nplej tus hluas nraug nyob 52 ho tus hlua nkauj nyob 516 lawv tuaj mus ua teb ua ke es nkawv thiaj sib pom thaum ntawv nkawv kuj sib nyiam sib raug zoo kawg thiab nkawv kuj niaj hnub mus sib pauv zog cog nplej yam lom zem tsi nco sab li …..
nkawv sib tham tau ib nyuag ntu ces rov txog lub caij kawm ntawv yog li ntawv nkawv thiaj yuav sib ncaim nyias mus nyias ua ntej thaum nkawv yuav sib ncaim nyob rau hmo ntawv tsau ntuj tus hluas nraug tau hais rau tus hluas nkauj hais tias.. koj nyob tos kuv nawb kuv kawm tag yuav tuaj coj koj los nrog kuv nyob ..tus hluas nkauj tau teb hais tias …tau mas kuv mam nyob tos koj ….tab sis tu hluas nraug ho g ua twj ywm nws tseem hai ntxiv tias …tos kuv ses to tiag laib .ua zoo tsam lwm hnub kuv ntsib koj no koj twb yv txiv lawm nawb ib tsam thaum ntawv ces koj ho muaj ib plab me nyuam thiab ces koj npo pa kom plab me nyuam pawv los tsis pawv lawm nawb…tus hluas nkauj teb hais tias ..ntshe koj xwb os..txij hmo ntawv lo nkawv thiaj tau sib ncaim mu nyiaj vaj nyia tsev tsi tau nyob ua ke sib pom li lawm thiab kuj tsi sib noog moo li. lub sij hawm dhaum mu zuj zu lo txog rau xyoo 2015 thaum lub 7 hli hnub ntawv tu hlua nkauj thiaj rov qab mu tom teb dua mu pw ib hmo tag ki kaj ntug ce tu hlua nkauj mu pauv zog cog nplej dua …ua cas pom tu hlua nraug tuaj thiab tab si tu hlua nraug muaj ib tug poj niam lawm tab tom muaj ib plab me nyuam tu hlua nraug ntsia kiag ua ca kuv tu hlua nkauj nyob ntawv vuag npo pa seb kuv niag poj niam thb plab me nyuam pua pawv os npo pa npaum ca lo pab me nyuam thiab tu poj niam sawv ntseg ntsee xwb oh….kuv ce tag ……? ..tu hlua nkauj thiaj xav hauv siab tia oh koj npam lawm lau …thov kom neb sib2 hlub mu ib txhiab ib txhis nawb … ….the End

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here