Neeg zoo nkauj muaj kab mob ej ( HIV) Nyiag ua niam ntiav rau txiv neej.

0

Vas sab (website) “taiwan News” tau tshaj tawm hais tias: muaj 1 tug hluas nkauj thaib zoo nkauj heev lub npe hu phetti (เเพ็ตตี้) tau nte vim tias nws nyiag mus muag cev nyob rau teb chaws taibvan (Taiwan) thiab tseem tshawb pom hais tiad nws lub me cev nkauj xwb tau muaj kab mob ej (HIV).
Raws li xov xwm ntawm “Taiwan news” tseem tau hais ntxiv tias: tus hluas nkauj thaib no muaj hnub nyoog li 24 xyoo. hnub tim 11/03/2018 tus hluas nkauj no tau ntawm ntawm teb chaws thaib mus yog siv VISA li neeg mus ncig ua si xwb thiab nws tau pib muag cev nkauj xwb rau cov txiv neej ntau caum leej lawm.
Nyob rau hnub 13-22/03/2018 nroog Taithong nyob rau sab hnub tuaj ntawm Taiwan. Cov khws kho mob ntawm thaithong tau tshuaj ntsuas txog ntawm tus hluas nkauj thaib no cov ntshav thiaj li tau tshaj tawm hais tias raws li kev tshuaj ntsuas pom tau tias tus hluas nkauk thaib no nws muaj kab mob ej ( HIV) thiab kuj ua rau cov txiv neej ua muaj kev sib deev nrog rau tus hluas nkauj thaib no kiv tau tus kab mob ej lawm ntau. Thiaj li tau tshaj tawm kom cov txiv neej ua tau nrog tus hluas nkauj no pw tuaj mus tshuaj ntsuas ntshav kom tag.

Tom qab tshuaj ntsuam tag paub tias tus hluas nkauj thaib no mob ej (HIV) lawm thaij li tau ntiab kom cia li khiav rov qab los nyob rau thaib thiab tub ceev xwm Taiwan tuj tab tom npaj nrhiav kom tau cov txiv neej ua tau nrog tus hluas nkauj no pw ua nyob rau sab hnub tuaj ntawm ntawm Taiwan.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here